info@rellox.cz +420 734 445 094

Do Chorvatska přijel v prvním čtvrtletí roku 2022 dvojnásobný počet turistů v porovnání se stejným obdobím roku 2021. Projevuje se, že letošní rok již v zásadě není poznamenaný opatřeními proti šíření nemoci covid-19.

Během prvního kvartálu 2022 přicestovalo do Chorvatska celkem 713 tisíc turistů, na které připadá 1,9 milionu přenocování v komerčních ubytovacích zařízeních. To představuje nárůst o 389 tisíc příjezdů, a o milion v počtu přespání.

Na domácí (chorvatský) tuzemský ruch připadalo 333 tisíc příjezdů a 735 tisíc přenocování, což je nárůst o 90 tisíc příjezdů a 211 tisíc přenocování. V případě zahraničních turistů se jednalo o 380 tisíc příjezdů a 1,2 milionu přenocování. Nárůst příjezdů činil 299 tisíc, přenocování pak o 823 tisíc.

Nejvíce přenocování připadalo na turisty ze Slovinska (17,3 %), Německa (13,4 %), Rakouska (10,8 %), Itálie (6,1 %) a Bosny a Hercegoviny (5,6 %).

Za březen bylo zaznamenáno 315 tisíc turistických příjezdů a 812 tisíc přenocování. To je v případě turistických příjezdů nárůst o 182 tisíc a 453 tisíc v případě přenocování.

Domácí turisté se na této statistice podíleli 124 000 příjezdy a 254 000 přenocováními (nárůst o 36 tisíc resp. 70 tisíc). Zahraničních turistů přijelo 191 tisíc (o 147 tisíc více než v roce 2021) a zrealizovali 558 000 přespání (meziroční nárůst o 383 000).

V pořadí národů patřila v březnu první příčka sousedním Slovincům, jejichž podíl na počtu přenocování činil 16,8 %. Následovali Němci (15,4 %), Rakušané (10,9 %), Italové (5,6 %). Nezanedbatelný byl ale i počet turistů ze zámoří (4,5 %).

Z hlediska jednotlivých oblastí nejvíce zahraničních přenocování připadlo na Istrii (28,2 %) a Primorsko-goranskou županiju (17,3 %). Třetí příčka patřila hlavnímu městu Záhřeb (16,3 %), které je mimo hlavní turistickou sezonu pochopitelně častější volbou oproti přímořským lokalitám.

Čísla turistického ruchu jsou zajímavá pro majitele nemovitostí v Chorvatsku, kteří je vlastní za účelem pronájmu či případně za účelem kombinace vlastního užívání a dalšího pronájmu. Zároveň to je pozitivní informace pro ty, kteří o investici na chorvatském realitním trhu teprve uvažují.

Nemovitosti v Chorvatsku přitahují stále větší pozornost investorů díky několika faktům. Tím jsou jednak ceny nemovitostí, kdy Chorvatsko sice není levné, ale ceny realit zatím zůstávají na vcelku příznivé úrovni. Dále to je trvale rostoucí zájem turistů (pomineme-li období ovlivněná pandemií), chystaný vstup do schengenského prostoru a také přijetí Eura, ke kterému dojde již od začátku roku 2023.

Foto: Mislaw / Shutterstock.com