info@rellox.cz +420 734 445 094

Financování

Koupi nemovitosti v zahraničí je možné financovat formou hypotéky. Kupující má na vybranou ze dvou základních možností financování koupě nemovitosti v zahraničí:

a) Hypotéka od zahraniční banky v zemi, kde se kupovaná nemovitost nachází:

Zahraniční banky ve většině zemí EU jsou připravené poskytnout hypotéku také českým občanům za podmínky splnění standardních požadavků na bonitu klienta a zajištění. Zajištění probíhá formou zástavy kupované nemovitosti v dané zemi. Úrokové sazby v „standardních“ evropských zemích jsou obdobné nebo jen mírně vyšší než v České republice (na rozdíl třeba od karibských zemí, kde jsou úrokové sazby až 20%). (Je ovšem vhodné zmínit, že v některých evropských zemích, např. Chorvatsko, systém hypoték pro české občany zatím nefunguje.) V jednotlivých zemích se mohou lišit jednorázové poplatky za vyřízení úvěru a zavkladování zástavy. Rellox zajišťuje vyřízení hypotéky od zahraniční banky v rámci služeb pro kupujícího.

b) Hypotéka od české banky:

České banky jsou také schopny poskytnout hypotéku na koupi nemovitosti v zahraničí (zatím pouze v rámci EU) ovšem s jedním rozdílem. České banky nejsou schopné vzít zástavu ve formě kupované nemovitosti v zahraničí, ale vyžadují zástavu ve formě jiné nemovitosti, která se nachází na území ČR.

Další možností rozložení platby kupní ceny v čase je investice do nemovitostí v rámci nových developerských projektů před nebo v průběhu výstavby. Platba kupní ceny je rozložena do několika splátek během výstavby a kupující nemusí platit celou částku najednou.