info@rellox.cz +420 736 671 652

Dovolujeme si vás informovat o vyhlášení výběrového řízení na stavbu přístavu a zařízení pro cestovní ruch v chorvatském Lastovu.

Chorvatské Ministerstvo státního majetku vyhlašuje výzvu k podávání nabídek ve výběrovém řízení „Zřízení práva stavby k pozemkům ve vlastnictví Chorvatské republiky na katastrálním území Lastovo za účelem realizace stavby turistických a pohostinských zařízení; udělení koncese na pobřežní mořské pásmo na katastrálním území Lastovo za účelem vybudování a hospodářského využívání pláže a kotvišť pro zvláštní účely námořního cestovního ruchu v přístavu Jurjeva a udělení koncese na pobřežní mořské pásmo za účelem vybudování a hospodářského využívání přístavu Kremen pro zvláštní účely námořního cestovního ruchu“.

Nabídky musí obsahovat všechny tyto tři části. Nelze podat nabídku, která by se týkala jen jedné z nich. Lhůta pro podávání nabídek končí dne 14. května 2019 ve 12:00 hodin.

Více informací v Relloxu.

Foto:  Indypendenz / Shutterstock.com